14 ianuarie 2014

Omul nou.

Motto:
  
Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”

 .................................

In realitate, in cadru organizat....
Capisci?