15 aprilie 2012

PUTEREA SUBTILĂ A ABUZULUI SPIRITUALCum să recunoşti şi să eviţi manipularea spirituală şi autoritatea falsă din biserică
(  Un articol dedicat prietenului meu Ardeias Vlad )  


"tuturor celor ce sunt obosiţi şi împovăraţi, dar iubiţi nespus de Dumnezeu, şi care au descoperit că Vestea Bună a devenit oarecum o veste rea"

Cartea de faţă "rupe tăcerea" asupra abuzurilor din biserică, abuzuri ce-i fac pe creştini să se simtă, "folosiţi, manipulaţi, intimidaţi şi ruşinaţi".
Bisericile se presupun să fie nişte locuri sigure unde liderii spirituali să îi ajute şi să îi echipeze pe membrii lor pentru lucrarea de slujire a Trupului lui Hristos. Cu toate acestea, există unele biserici în care liderii îşi folosesc autoritatea lor spirituală pentru a-i controla şi a-i domina pe alţii, încercând în acest fel să-şi satisfacă propria lor sete de importanţă, de putere, de intimitate şi de satisfacţie spirituală. Prin folosirea cuvintelor spirituale "potrivite", membrii bisericilor sunt manipulaţi sau intimidaţi să se comporte într-un anume fel sau să facă fapte ce-i aruncă în capcana legalismului, a vinovăţiei şi a unei slujiri pline de frustrare.
Acesta este abuzul spiritual ale cărui rezultate pot fi distrugătoare. Coduri spirituale ascunse, reguli scrise sau nescrise, controlează şi condamnă spiritele oprimate ale credincioşilor şi îi privează de harul şi bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu. Credincioşii se trezesc înrobiţi unui sistem, unui lider sau eforturilor legale care-i vlăguiesc de vitalitatea lor spirituală.
Acesta este un mesaj adresat creştinilor care cred că sunt abuzaţi spiritual, cât şi acelora care poate cauzează abuzul. Autorii VanVonderen şi Johnson vor aborda aceste teme şi vor arăta care este calea spre libertate:
* Care sunt factorii spirituali abuzivi ce se pot dezvolta într-o biserică?
* Cum sunt "prinşi" oamenii în aceste sisteme abuzive?
* Care sunt semnele unei conduceri spirituale abuzive şi care este impactul ei asupra adunării?
* Care sunt câteva dintre versetele şi conceptele doctrinare care sunt folosite pentru a-i înrobi pe creştini?
* Cum pot găsi creştinii abuzaţi odihnă şi cum se pot reface?
Abuzul spiritual este un fenomen real ce într-adevăr se întâlneşte în Trupul lui Hristos. El este o capcană subtilă în care cei ce săvârşesc abuzul asupra altora sunt la fel mult controlaţi de crezurile şi faptele lor nesănătoase ca şi cei pe care, conştient sau inconştient, îi abuzează. Eşti tu o victimă?
Ce este abuzul spiritual? Abuzul spiritual este maltratarea unei persoane aflate în nevoie de ajutor, de sprijin, sau de o mai mare putere spirituală, care rezultă în slăbirea, subminarea sau micşorarea capacităţii spirituale a respectivei persoane.
Aceasta este o definiţie largă. Haideţi să o rafinăm cu nişte definiri funcţionale. Abuzul spiritual poate surveni atunci când un lider îşi foloseşte poziţia lui spirituală pentru a controla sau a domina o altă persoană. Adesea se face trecând peste sentimentele şi opiniile altuia, fără consideraţie faţă de ce se poate întâmpla în viaţa celeilalte persoane, de sentimentele şi starea ei spirituală.
Abuzul spiritual mai poate surveni atunci când se foloseşte "spiritualitatea" pentru a-i face pe alţii să trăiască conform unui anume "standard spiritual". Această acţiune va promova "performanţa spirituală" exterioară, din nou fără a se ţine seama de starea spirituală propriu-zisă a unei persoane, sau este folosită ca metodă de "dovedire" a spiritualităţii acesteia. Ce anume reprezintă această "performanţă spirituală" la care ne referim? Când îşi încalcă o autoritate limitele ei, administrând judecata în loc de sprijinul care este necesar?
Abuzul spiritual nu poate fi pus doar pe seama liderilor (a celor ce ocupă poziţii de conducere - n.tr.), ci şi pe seama celor cei urmează pe aceştia, sau, a membrilor de rând. Sub nici o formă nu atacăm liderii sau conducerea spirituală. Noi dezvăluim un fenomen care-i răneşte pe mulţi.
Oricum ar sta lucrurile, consecinţele abuzului spiritual sunt aceleaşi: individul este lăsat să-şi poate greutatea vinovăţiei sale, să se simtă judecat sau condamnat, confuz în ce priveşte valoarea lui şi poziţia lui ca şi creştin.
La fel cum victimele abuzului spiritual au multe în comun, tot aşa au şi sistemele religioase ce săvârşesc abuzul. Când vedeţi că se pozează în putere şi se legislează performanţa religioasă, luaţi seama! Când cei ce observă problema devin problema, aveţi mare grijă!
Însă adevărul nu este niciodată problema. Priviţi acum la adevărul despre sistemele religioase ce abuzează spiritual.

Continuarea AICI: